KLÍDEK vítězem sbírky pro Restart shop

Sbírka pro Restart shop, kterou během června pořádalo malšovické Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK, vyvolala v Hradci Králové velký ohlas mezi širokou veřejností. Neziskové organizaci PROSTOR PRO se díky tomu podařilo shromáždit dary v nejvyšší hodnotě ze všech zapojených organizací v České republice.

„Do sbírky pro Restart shop se nám podařilo nasbírat věci, které jsme ocenili na téměř třicet tři tisíc korun. Mezi sesbíranými věcmi bylo nejčastěji oblečení a obuv, nádobí, knihy, hračky a doplňky do domácnosti,“ říká Lucie Zídková, koordinátorka sbírky z obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO.

Veškeré předměty byly po skončení sbírky předány pracovníkům Restart shopu, který provozuje Česká asociace s...

Více

ČAS otevře Restart Shop

5. 5. 2014 otevře ČAS Restart Shop, dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež v Biskupské ulici v srdci Prahy, který bude provozovat tréninková pracovní místa pro mladé lidi. Nejen, že jim nabídne práci prodavače, ale zároveň bude rozvíjet jejich potenciál, protože o darované zboží, než přijde do prodejny, je třeba se dobře postarat – očistit a když je to možné poopravit, aby věci mohly restartovat k dalšímu životu.

Restart Shop (www.restartshop.cz) vychází z modelu britských charity shops. Ty v západní Evropě fungují jako nástroj, kterým lidé mohou podporovat sociální služby. Náš obchod úzce spolupracuje s kluby pro mládež, které pomáhají teenagerům přežít mládí bez úhony a ve zdraví...

Více