Zpráva o zahájení projektu

Tréninkové zaměstnávání Restart

Od 1. 4. 2020 jsme zahájili S odvahou realizaci projektu tréninkových pracovních míst a tréninkového zaměstnávání v Restart Shopech. Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Projekt řeší problém sociálně vyloučené skupiny obyvatel, která není zcela homogenní, ale má společné charakteristiky – nestabilní bydlení, překážky na cestě k stálému zaměstnání, rodiče samoživitelé, předlužení, nízká kvalifikace, malá nebo žádná podpora rodiny, zkušenost s diskriminací vzhledem k věku nebo etniku, jiné traumatizující zkušenosti...

Více

Závěrečná zpráva projektu Restart Shop

Od 1.dubna 2017 začala Česká asociace streetwork, o.p.s. realizovat nový projekt s názvem Restart Shop, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000153. Projekt je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a je spolufinancován Evropskou unií. Projekt běžel do 31.12.2018.

Realizace celého projektu Restart Shop proběhla velice úspěšně.

V projektu bylo na podporovaných pracovních místech (dále PPM) zaměstnáno celkem 10 osob z cílové skupiny, z toho 2 osoby na plný úvazek, 2 osoby na 0,75 úvazku, 6 osob na 0,5 úvazku, 1 na DPČ (k úvazku 0,5). Dále pak byly 4 osoby zaměstnány déle než půl roku a z toho 2 osoby déle než jeden rok, 1 pak dokonce déle než 2 roky.

Obsadit se postupně podařilo všechny pozice na PPM, i když nebyly...

Více

Otevřeli jsme Restart Shop „dvojku“

6.11. 2017

31.10. 2017 jsme oficiálně otevřeli nový obchod Restart Shop II za přítomnosti partnerů, podporovatelů a přátel projektu.  Na adrese Komunardů 14 v pražských Holešovicích poskytujeme podporovaná pracovní místa lidem z cílových skupin, kterými mohou být osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi a příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů. Obchod vznikl a je provozován za finanční podpory Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost 2014-2020, Praha Pól růstu. Registrační číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000153.

Cesta k otevření obchodu byla nelehká a strastiplná...

Více

Zpráva o zahájení projektu Restart Shop

22.5.2017

Zpráva o zahájení projektu Restart Shop

Od 1.dubna 2017 začala Česká asociace streetwork, o.p.s. realizovat nový projekt s názvem Restart Shop, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000153. Projekt je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a je spolufinancován Evropskou unií. Projekt poběží do 31.12.2018.

Cílem projektu je rozvoj a posílení infrastruktury sociálního podniku Restart Shop – obchodu s darovaným zbožím a podpora osob z cílových skupin prostřednictvím podporovaného zaměstnání.

Cílovu skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi a příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů...

Více

Hledáte prověřené zaměstnance?

V Biskupské ulici funguje již druhým rokem dobročinný obchod Restart Shop. Tenhle obchod je užitečný hned v několika směrech. Když se vám doma něco nehodí, ale někomu jinému by se to hodit mohlo a vám je to líto vyhodit, můžete nám to přinést. Když si chcete koupit třeba oblečení, knížky, šperky, hračky, nebo věci do domácnosti, můžete se stavit a levně u nás nakoupit. A navíc dáváme práci mladým lidem, kteří dosud neměli štěstí na trhu práce, třeba kvůli nízkému vzdělání nebo chybějícím pracovním zkušenostem. Naši zaměstnanci umí oceňovat zboží, prát, žehlit, uklízet, aranžovat, obsluhovat zákazníky a samostatně pracovat s pokladnou. Po několika týdnech jsou většinou schopni poradit si se vším v obchodě sami a bez dohedu...

Více

Závěrečná tisková zpráva Restart Shopu

Závěrečná zpráva Restart Shopu

Česká asociace streetwork, o.p.s. dne 31.10.2015 ukončila realizaci projektu „Tréninková pracovní místa Restart Shop“ č. CZ.2.17/2.1.00/37011 , který byl podpořen v rámci 7. výzvy OP Praha Adaptabilita. Během projektu byli zaměstnáni 4 mladí lidé z nízkoprahových sociálních služeb, zaměstnanci na tréninkových pracovních místech (dál TPM).

Zaměstnanci TPM pracují na úvazek 0,5 se smlouvou na 6 měsíců (v praxi se někdy ukazuje, že jde o poměrně krátkou dobou k dosažení cílů – nalezení následného zaměstnání). Jako poměrně vážným problémem se ukázal samotný výběr zaměstnanců TPM a hodnocení zájemce o službu, které je v současné době poměrně rozsáhlým procesem. Např...

Více

Tisková zpráva k zahájení projektu: Tréninková pracovní místa Restart Shop

Česká asociace streetwork, o.p.s. začala 1.1.2015 realizovat projekt „Tréninková pracovní místa Restart Shop“ č. CZ.2.17/2.1.00/37011, který byl podpořen v rámci 7. výzvy OP Praha Adaptabilita. Projekt navazuje na v květnu 2014 spuštěnou aktivitu provozování tréninkových pracovních míst (dále TPM) a rozšiřuje stávající rozsah kompetencí, které jsou zaměstnancům na tomto místě poskytovány k zaučení. Projekt se zabývá zvyšováním pracovních kompetencí a získání první praxe na trhu práce u cílové skupiny. Tuto praxi získávají mladí lidé z cílových skupin v Restart Shopu, dobročinném obchodě s darovaným zbožím, který sídlí v Biskupské 1, Praha 1.  Inspirovali jsme se v Belgii, Holandsku a Anglii, kde poskytovatelé sociálních služeb takováto pracoviště provozují zcela běžně...

Více