První podpora Restart

Česká asociace streetwork rozdělila první peníze Restart Shopu, dobročinného obchodu s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež. Ve vůbec prvním kole Grantové podpory Restart, vyhlášeném 2. 2. 2015, bylo k rozdělení prvních sto tisíc korun. Restart se týká především podporování mladých lidí při zvyšování kvalifikace a šancí na trhu práce, při vzdělávání. Tato výzva byla zároveň otevřena pro další Vaše nápady, jak podporu využít. 10.3. jsme vyhlásili výsledky tohoto grantového řízení, ve kterém bylo podáno 12 žádostí o individuální Grantovou podporu Restart.

Podpořeny byly žádosti nízkoprahů z ČAS a klubů, které se zúčastnily sbírkové akce Sbírky pro nízkoprahy. Podpořili jsme celkem 7 žádostí mladých lidí z klubů a pomůžeme jim, v tom je smysl Restart Shopu. Vlastně nepomáháme my, ale lidé, kteří nám zboží do obchodu darují. Rozděleno bylo celkem 44.500,00Kč, které pomohou klientům nízkoprahových služeb s nástupem nebo  dopravou do školy, na učiliště, anebo se získáním potřebného řidičského oprávnění. Podporu obdrželi Centrum 5KA pro Jakuba a Patrika na dojíždění do školy,NZDM Domek pro Dominika na fotbal, Terénní program Jahoda pro Dana a Petra na řidičák, NZDM Husita pro Honzu na řidičák a nakonec N Klub, pro Michala na vybavení a pomůcky do učení. Gratulujeme!

Vždy jde o individuální podporu klienta, která pomůže v řešení jeho situace a má velký potenciál ji ovlivnit. Podpora také musí být navázána na individuální práci s mladým člověkem. A koho jsme nepodpořili? Vyřadili jsme žádosti nečlenských zařízení, žádosti, které je možné řešit lépe pomocí různých sociálních dávek a podporu, která byla určena na jistinu k pronájmu bytu.

Dále chceme podporovat zejména vstup klientů NZDM na trh práce a proto vyhlásíme Grantovou podporu Restart  od 1.4.2015 jako průběžnou otevřenou výzvu určenou pro členská zařízení ČAS a zapojené organizace na individuální podporu svých klientů.