Byla rozdělena další podpora Restart

Česká asociace streetwork v rámci průběžné výzvy o Grantovou podporu Restart (dále jen GPR), k rozdělení zisku Restart Shopu, dobročinného obchodu s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež, který provozuje, rozdělila v květnu další peníze. Podpora je určena klientům prostřednictvím nízkoprahových sociálních služeb sdružených v České asociaci streetwork, o.s. a pro nízkoprahové služby, které se zapojily, do sbírkových akcí pro Restart Shop.

Klienti nízkoprahů si mohou díky GPR zvýšit kvalifikaci, nízkoprahy jim mohou nabídnout přímou materiální nebo finanční pomoc, která je zacílená na zlepšení uplatnění na trhu práce, nebo ve vzdělávacím procesu. V květnu byly podány dvě žádosti. Komise se rozhodla podpořit jednoho klienta, který prostřednictvím nízkoprahové sociální služby “hodně věcí změnil”. Po 4 letech užívání marihuany začal abstinovat a tato abstinence trvá již 11 měsíců, klient má práci a řeší svou dluhovou situaci, do které se v důsledku svého nepříliš šťastného života dostal a nyní musí platit, za tyto své životní náklady. Klient ve svém zaměstnání pracuje často přesčas, aby si na své živobytí a dluhy, které splácí, vydělal.

Spolu se svým klíčovým pracovníkem dokonce naplánovali, pro posílení vlastní motivace, že udělají přednášku o sdílení zkušeností s abstinencí od THC. K tomu, aby se mu žilo lépe, potřebuje zvýšit kvalifikaci, protože se základním vzděláním příliš příležitostí na trhu práce nemá a tak se s klíčovým pracovníkem NZDM dohodli na tom, že s klubem podají žádost o GPR, aby si klient mohl udělat řidičský průkaz a měl tak více příležitostí. Vzájemná důvěra a motivovanost klienta nás přesvědčila, že tato podpora bude poskytnuta. Druhá žádost byla zacílena na klienta, jehož nepříznivá sociální situauce a její popis nevykazoval vysokou motivaci (studium nedokončil kvůli docházce, z ÚP byl sankčně vyřazen, pracuje pouze příležitostně). Tohoto klienta jsme nepodpořili, protože nic nenaznačovalo, že by svou situaci začal měnit.

Na měsíc červen bude ve fondu GPR přes 120tis. korun. Žádost a další informace o GPR najdete zde: http://www.restartshop.cz/?page_id=91. S případnými dotazy k Vašim žádostem se můžete obracet na slajs@streetwork.cz.