KLÍDEK vítězem sbírky pro Restart shop

Sbírka pro Restart shop, kterou během června pořádalo malšovické Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK, vyvolala v Hradci Králové velký ohlas mezi širokou veřejností. Neziskové organizaci PROSTOR PRO se díky tomu podařilo shromáždit dary v nejvyšší hodnotě ze všech zapojených organizací v České republice.

„Do sbírky pro Restart shop se nám podařilo nasbírat věci, které jsme ocenili na téměř třicet tři tisíc korun. Mezi sesbíranými věcmi bylo nejčastěji oblečení a obuv, nádobí, knihy, hračky a doplňky do domácnosti,“ říká Lucie Zídková, koordinátorka sbírky z obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO.

Veškeré předměty byly po skončení sbírky předány pracovníkům Restart shopu, který provozuje Česká asociace streetwork. Věci budou určeny k následnému prodeji v Restart shopu a výtěžek bude sloužit k podpoře teenagerů, kteří v životě neměli tolik štěstí.

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům a podporovatelům sbírky, která mezi širokou veřejností zaznamenala obrovský ohlas. Zajímavostí je, že na druhém místě se umístilo další hradecké nízkoprahové zařízení Modrý pomeranč. Veřejnost v Hradci Králové tedy ukázala obrovskou míru angažovanosti a solidarity,“ uzavírá Lucie Zídková.