Zpráva o zahájení projektu Restart Shop

22.5.2017

Zpráva o zahájení projektu Restart Shop

Od 1.dubna 2017 začala Česká asociace streetwork, o.p.s. realizovat nový projekt s názvem Restart Shop, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000153. Projekt je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a je spolufinancován Evropskou unií. Projekt poběží do 31.12.2018.

Cílem projektu je rozvoj a posílení infrastruktury sociálního podniku Restart Shop – obchodu s darovaným zbožím a podpora osob z cílových skupin prostřednictvím podporovaného zaměstnání.

Cílovu skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi a příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů.

 

Klíčové aktivity:

Restart Shop II – otevření a provoz druhého obchodu s darovaným zbožím Restart Shop. Úspěšný model Restart Shop I, ve kterém máme dostatek darovaného zboží i dostatek zákazníků chceme replikovat do dalšího obchodu. Tím rozšíříme počet pracovních míst pro mladé lidi a doufáme, že budeme poskytovat dobré služby dalším zákazníkům.

Re-Stánky – druhou klíčovou aktivitou je zavedení stánkového prodeje. Vedoucí provozů spolu s podporovanými zaměstnanci budou vyhledávat, plánovat a realizovat účast Restart Shopu na různých sezónních stánkových akcích. Kromě nových dovedností, které získají zaměstnanci, využije Restart Shop stánkový projed jako svou propagaci.

Třídírna a e-shop – darované zboží potřebujeme kvalitně a rychle třídit, čistit a připravovat pro prodej v Restart Shopu I, Restart Shopu II, na stáncích, nebo v e-shopu. Třídírna pomůže zboží kvalitně a rychle vytřídit. E-shop je typem prodeje, který je určený pro nízkoobrátkové zboží. Dovednosti, které podporovaní zaměstnanci získají v těchto provozech, jim výrazně pomohou v uplatnění se na volném trhu práce.

 

Webové stránky:

www.restartshop.cz

 

Kontaktní osoby projektu:

 

Martina Zikmundová – ředitelka organizace

zikmundova@streetwork.cz

tel. 774 913 777

 

Daniela Hellebrandová – vedoucí provozů

daniela@restartshop.cz

tel. 775 501 815