Závěrečná zpráva projektu Restart Shop

Od 1.dubna 2017 začala Česká asociace streetwork, o.p.s. realizovat nový projekt s názvem Restart Shop, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000153. Projekt je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a je spolufinancován Evropskou unií. Projekt běžel do 31.12.2018.

Realizace celého projektu Restart Shop proběhla velice úspěšně.

V projektu bylo na podporovaných pracovních místech (dále PPM) zaměstnáno celkem 10 osob z cílové skupiny, z toho 2 osoby na plný úvazek, 2 osoby na 0,75 úvazku, 6 osob na 0,5 úvazku, 1 na DPČ (k úvazku 0,5). Dále pak byly 4 osoby zaměstnány déle než půl roku a z toho 2 osoby déle než jeden rok, 1 pak dokonce déle než 2 roky.

Obsadit se postupně podařilo všechny pozice na PPM, i když nebyly všechny vždy obsazeny v jeden čas. Nutno říci, že i přes to, jsme se často potýkali s personální pokrytím jednotlivých provozů. Důvodem byla častá a mnohdy i dlouhodobá nemocnost zaměstnanců či absence z jiných osobních důvodů (ošetřování člena rodiny nebo vyřizování různých záležitostí na úřadech – úřad práce, exekuce, ČSSZ, řešení bydlení). Ukázalo se, že osoby z cílové skupiny si kromě problémů pramenících z jejich životní situace s sebou nesou i podlomené zdraví, což jim komplikuje možnost plnohodnotného výdělku a zaměstnavateli zajištění chodu podniku.

Základním kamenem projektu bylo otevření druhého kamenného obchodu Restart Shop II. To se přes prvotní nesnáze s hledáním vhodného prostoru podařilo a nový obchod jsme po jeho vybavení poprvé otevřeli 26.9. 2017. Obchod si až překvapivě rychle začal budovat své místo v místní komunitě. Kromě náhodných kolemjdoucích, kteří zavítají díky strategické poloze na tramvajové zastávce, chodí nakupovat či darovat věci stálí zákazníci. Jedná se převážně o starousedlíky z blízkého okolí nebo lidi, co poblíž pracují. Od nich dostáváme pozitivní zpětnou vazbu. Lidé buď rádi svým nákupem podpoří sociální projekt nebo se jedná o akt ekologického chování, kdy raději koupí něco funkčního, ale z druhé ruky, čímž snižují dopad výroby nových věcí. Totéž platí i pro dárce zboří, pouze z druhé strany. Nač vyhazovat to, co ještě může někomu posloužit a zároveň přispět na dobrou věc.

Také stánkovým prodejem se Restart Shop zapsal do povědomí místních obyvatel. Účastí na sousedských bleších trzích a jiných setkání (Zažít město jinak, Rodinný den Prahy 7…) se podílíme na budování soudržnosti a kompaktnosti komunitního života. Od oslovování organizátorů těchto akcí jsme se posunuli k tomu, že jsme sami kontaktováni a zváni k účasti. Další stánkové akce nám pomohly rozšířit povědomí o celém projektu. Problematickým se ukázalo najít k zajištění stánkového prodeje vhodnou osobu z cílové skupiny. Tato osoba musela být dostatečně samostatná, časově flexibilní (práce o víkendu) a schopná či ochotná řídit automobil. I to se však nakonec podařilo. Do té doby byl stánkový prodej zajišťován hlavně vedoucí provozů.

Jak již bylo řečeno v průběžných zprávách, základy provozu e-shopu a třídírny již byly položeny v předchozím projektu, nicméně ten neběžel hladce. Postupem času došlo i v této oblasti ke značnému progresu, který je vidět hlavně v navýšení prodejů přes server Aukro. Dokonce i přes internetový obchod si Restart Shop našel stálé zákazníky, kteří nakupují opakovaně či více položek najednou. Důvodem bývá kromě zajímavého či cennějšího zboží opět to, že zjistili, že přispívají na dobročinný obchod, který rádi podpoří. Díky možnosti osobního vyzvednutí zakoupených věcí v Restart Shopu I se také mohou blíže seznámit s celým projektem.