Projekt OPPA

Tisková zpráva k zahájení projektu:
Tréninková pracovní místa Restart Shop

Česká asociace streetwork, o.p.s. začala 1.1.2015 realizovat projekt „Tréninková pracovní místa Restart Shop“ č. CZ.2.17/2.1.00/37011, který byl podpořen v rámci 7. výzvy OP Praha Adaptabilita. Projekt navazuje na v květnu 2014 spuštěnou aktivitu provozování tréninkových pracovních míst (dále TPM) a rozšiřuje stávající rozsah kompetencí, které jsou zaměstnancům na tomto místě poskytovány k zaučení. Projekt se zabývá zvyšováním pracovních kompetencí a získání první praxe na trhu práce u cílové skupiny. Tuto praxi získávají mladí lidé z cílových skupin v Restart Shopu, dobročinném obchodě s darovaným zbožím, který sídlí v Biskupské 1, Praha 1.  Inspirovali jsme se v Belgii, Holandsku a Anglii, kde poskytovatelé sociálních služeb takováto pracoviště provozují zcela běžně.

„Mladí lidé pocházejí z jiného sociokulturního prostředí, mají z důvodů své odlišnosti ztížené podmínky při získání prvního zaměstnávání a v tom jim Restart Shop pomáhá. Dáme jim možnost osvojit si strukturu pracovního dne, získat pracovní návyky (často jsou po absolvování školní docházky dlouhodobě nezaměstnaní), osvojit si kompetence spojené s provozem obchodu a následně s podporou aktivně hledat práci“, říká Jakub Šlajs, koordinátor projektu. V prvním měsíci realizace projektu budou zakoupeny a nainstalovány přístroje (pračka, sušička, notebook), se kterými se naši tréninkoví zaměstnanci začnou seznamovat a dále se s nimi učit pracovat. Díky financování tohoto projektu budou podpořeni 4 mladí lidé, kteří úspěšně absolvují nejméně 3 měsíční pracovní zařazení na tréninkovém pracovním místě (úvazek 0,5). Výstupem projektu bude také aktualizovaná metodika pro provozování tréninkového pracovního místa. Cílová skupina si v rámci projektu osvojí činnosti, které jsou spojené s provozováním obchodu, jako je práce na pokladně, počítání tržby, oceňování zboží, péče o zboží, instalace zboží a výlohy, jednání se zákazníkem, vyřizování reklamace apod.

Projekt je realizován v partnerství se zakladatelskou organizací, Českou asociací streetwork, o.s., která dodala potřebné know-how a pomáhá s propagací projektu. Projekt bude realizován do října 2015. Z dlouholeté praxe zakladatelské organizace víme, že problematika tréninkového zaměstnávání pro klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) je častým tématem našich setkání a realizace tohoto projektu vychází z dlouhodobých potřeb nízkoprahových soc. služeb (NZDM). Předpokládáme, že takováto dlouhodobá individuální podpora, kterou projekt klientům pražských NZDM poskytuje, je efektivním nástrojem k řešení nezaměstnanosti mladých lidí do 30ti let, kterých je v Praze 11,8tis.  z celkového počtu 46,5tis.

Další informace o realizaci tohoto projektu najdete na www.streetwork.cz a www.restarshop.cz.

 Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.