Restart Shop

Restart Shop je dobročinný obchod s darovaným zbožím. Poskytuje podporované a tréninkové zaměstnání lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Restart Shopu nejde jen o získávání finančních prostředků. Provozujeme tréninkové a podporované zaměstnávání. Nabízíme podporu v zaučení činností v obchodě, jako je komunikace se zákazníky, třídění darů, prodej, oceňování zboží, aranžování nebo úklid. Víme, že naši zaměstnanci a zaměstnankyně často potřebují pomoci i v oblasti vzdělávání, bydlení, komunikaci s úřady a podobně. Proto se je snažíme doprovázet a pomáhat jim řešit úskalí, která jim přinesl život. Snažíme se v nich vybudovat důvěru v sama sebe a probudit v nich iniciativu věci řešit. Problémy řešíme společnými silami a postupem času přechází zodpovědnost na zaměstnance. Restart Shop není pouze dobročinným obchodem, je to místo, kde probíhá sociální učení.

Restart Shop zaměstnává a podporuje lidi v obtížné životní situaci. Cílovu skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi a příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, osoby se záznamem v trestním rejstříku, osoby, bez rodinného zázemí, s nedokončeným vzděláním…

 

Restart Shop I vznikl za podpory nadace The Velux Foundation:
Velux_Fonden[1]