Seznam podpořených

Datum uzavření smlouvy Zařízení, které podporu zprostředkuje Výše podpory
10.3.2015 CENTRUM 5KA 1 500,00 Kč
10.3.2015 CENTRUM 5KA 3 500,00 Kč
12.3.2015 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domek 3 000,00 Kč
26.3.2015 Terén JAHODA 12 000,00 Kč
26.3.2015 Nízkoprahový klub HUSITA 10 000,00 Kč
26.3.2015 Terén JAHODA 12 000,00 Kč
26.3.2015 N-KLUB 5 500,00 Kč
1.6.2015 NZDM Beztíže 10 000,00 Kč
1.9.2015 Zaměstnanec Restart Shop 19.650,00 Kč
14.9.2015 Klub Uličník Diakonie ČCE 20.000,00 Kč
16.11.2015 Zaměstnanec Restart Shop 6.019,00 Kč
20.11.2015 Nízkoprahový klub Likusák 3.000,00 Kč
4.12.2015 Nízkoprahový klub Likusák 6.300,00 Kč
4.1.2016 Terénní program COM.PASS 12.000,00 Kč
17.3.2016 Centrum 5KA 1.500,00 Kč
17.3.2016 Centrum 5KA 14.500,00 Kč
1.5.2016 Terén Jahoda 7.000,00 Kč
1.4.2016 Zaměstnanec Restart Shop 4.250,00 Kč
1.7.2016 Zaměstnanec Restart Shop 16.000,00 Kč
1.8.2016 Terénní program COM.PASS 1.850,00 Kč