Metodika trénikového zaměstnávání

K 30. 10. 2015 byl ukončen projekt, Tréninková pracovní místa Restart Shop CZ.2.17/2.1.00/37011, financovaný hl. městem Prahou a Evropským sociálním fondem. V rámci něj byla zpracovaná metodika poskytování služby TPM Restart včetně provozu Restart Shop, kterou najdete níže ke stažení. Metodika obsahuje systém práce včetně popisu pracovních postupů, které zaměstnanec TPM Restart má zvládnout a popisu podpůrných nástrojů při práci se zamětsnancem TPM Restart včetně hledání následné práce.

Přílohy a vzory: