Dárcovství

Pořádáme sbírkové akce, protože chceme, aby Restart Shop pomáhal nízkoprahovým sociálním službám.

Přidejte se k nám a uspořádejte ve svém okolí sbírku pro Restart Shop!

Jak na to?