Česká asociace streetwork, o.p.s.

Českou asociaci streetwork, o.p.s., která Restart Shop© provouje, založila v roce 2013 Česká asociace streetwork, z.s. (provozuje www.streetwork.cz) k realizaci projektu Streetwork pro děti a mládež. 5.5.2014 otevřela ČAS, o.p.s. Restart Shop© – dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež. Od té doby jsme pomohli na svět svými zkušenostmi a know-how dalším pěti pracovištím s podporovanými tréninkovými pracovními místy (v Chrudimi, 2x v Brně, v Bruntále a v Praze).

Předsedkyní správní rady České asociace streetwork, o.p.s. je Mgr. Helena Kotová. Správní radu dále tvoří PhDr. Irena Tomešová a Bc. Marcela Ambrož. Ředitelkou organizace je Mgr. Martina Zikmundová. Pracoviště Restart Shop © vzniklo na základě dlouhodobé potřeby členských zařízení České asociace streetwork, z.s. nabídnout svým klientům práce v režimu nultého, prvního, tréninkového nízkoprahového nebo podporovaného zaměstnávání. Restart Shop vznikl díly podpoře dánské nadace The Velux Foundations. V rámci této aktivity jsme založili pracovní skupinu, která sdružuje projekty podobně zaměřené i s ohledem na CS (Nový Prostor, Rubikon atp.).

Naší vizí je vyvinout „perpetuum mobile“ nebo zkrátka „stroj“, který bude dávat práci zejména sociálně znevýhodněným lidem v nepříznivé sociální situaci a mladým lidem bez domova a který bude navíc dávat radost našim zaměstnancům, dárcům a zákazníkům.  Víme, že naši dárci darují své věci do prodeje hlavně proto, že jim to „udělá radost“. Zjistili jsme, že tento faktor je významný pro sociální integraci našich zaměstnanců. Pozitivní zpětná vazba, kterou od dárců a zákazníků, od cizích lidí dostávají, je asi nejmocnější aktivizační a rozvojový nástroj, který máme, a díky kterému náš podnik dobře funguje.

Na vývoji pracoviště Restart Shop © jsme spolupracovali s celou řadou osobností: PhDr. Irena Tomešová (Národní vzdělávací fond, o.p.s.), Mgr. Jiří Kocourek (Nadace Jistota) nebo Mgr. Jindřich Racek (Lumos, z.s.). Cenné konzultace nám poskytla celá řada odborníků, např. Mgr. Alena Zieglerová (Ministrestvo práce a sociálních věcí), nebo PhDr. Petra Francová (P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.) aj..

Vizuální identitu formovali Ing. Igor Dostál, který navrhl logo provozoven a legendární kreslíř Skam, který pro nás kreslí PR materiály a komiksy o našich zaměstnancích a klientech sociálních služeb, kteří obdrželi Grantovou podporu Restart.