Tréninkové a podporované zaměstnání

Tréninkové a podporované zaměstnání je určeno lidem ohroženým sociálním vyločením. Pracovní poměr uzavíráme na dobu šesti měsíců. Jedná se o klasickou pracovní smlouvu, za naše zaměstnance platíme zdravotní a sociální pojištění a pracují u nás na poloviční úvazek v čtyřhodinových směnách. Zbude jim tak i dostatek času na vyřizování osobních záležitostí, hledání následného zaměstnání, případně na rekvalifikaci. Tréninkové zaměstnání se skládá ze tří oblastí

Nácvik kompetencí

Naši zaměstnanci si postupně osvojují veškeré dovednosti, které je potřeba při práci v obchodě ovládat. Jedná se zejména o práci s pokladnou, třídění , čištění a oceňování darovaného zboží, úpravu výlohy, udržování pořádku v obchodě a komunikaci se zákazníkem. Naším cílem je, aby byl zaměstnanec schopen po tříměsíční zkušební době fungovat v obchodě zcela samostatně, uměl odhadnout cenu a prodejnost zboží, poradil si s pokladnou a uměl obsloužit zákazníka tak, aby se k nám rád vracel. Přitom se snažíme organizovat práci tak, aby se jednotliví zaměstnanci mohli v obchodě věnovat tomu, co je nejvíce baví a co jim nejvíce jde. Někdo rád žehlí, jiný rád naceňuje knihy, další se cítí nejlépe za pokladnou. Součástí nácviku kompetencí je také osvojení zkladních pravidel pracovního poměru (včasný příchod, řádné omlouvání absencí, respektovní nadřízeného i kolegů, dodržování pracovní doby). S každým zaměstnancem se jednou za měsíc individuálně scházíme a hovoříme o tom, kam se v uplynulém měsíci posunul a kam dále směřuje. Snažíme se vytvořit bezpečný prostor, kde mohou zaměstnanci otevřeně hovořit jak o tom, co se jim v práci daří a co je baví, tak o tom, co se zatím příliš nedaří a co potřebují k tomu, aby se to dařit začalo.

Podpora při hledání následného zaměstnání

Naším cílem je, aby si naši tréninkoví zaměstnanci našli zaměstnání na otevřeném trhu práce. Již od začátku pracovního poměru s nimi pravidelně hovoříme o tom, jaké jsou jejich představy o budoucím zaměstnání a pomáháme jim vhodnou práci hledat. Naši zaměstnanci procházejí spolu s odborným asistentem pracovní nabídky na internetu, případně je může doprovodit i na pohovor, nebo jim napsat doporučení pro konkrétního zaměstnavatele.

Individuální podpora

Naši zaměstnanci se v životě potýkají s nejrůznějšími těžkostmi. Některým chybí rodinné zázemí, jiní nemají vyhovující bydlení, další jsou zadlužení nebo neumí hospodařit s penězi. K našim tréninkovým zaměstnancům přistupujeme velmi individuálně a snažíme se s nimu hledat řešení na míru. Pomáháme jim mapovat jejich dluhovou situaci (kolik a komu vlastně dluží) komunikovat s věřiteli a exekutory, můžeme jim zprostředkovat pomoc odborníků (například psychologickou), nebo najít vhodné bydlení, alespoň na přechodnou dobu.